Ügyfélszolgálat (munkanapokon 9-17): +36 1 646 4921 | Fax: +36 1 700 2465 * E-mail: ugyfelszolgalat@netmask.hu
Adatvédelmi nyilatkozat
 • A Netmask Interactive Kft. (továbbiakban Szolgáltató) a felhasználók személyes adatainak kezelése során a vonatkozó jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz, annak érdekében, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett rendszert a felhasználók és a látogatók biztonságosan és kényelmesen használhassák.


  A nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük az erre vonatkozó hatályos jogszabályokat:

  1. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
  2. az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény,
  3. a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések,
  4. a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet,
  5. az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

  Személyes adatok:

  Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

  Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetve sérülés valamint megsemmisülés ellen.

  Cégünk szolgáltatásainak igénybevétele igénylést vagy regisztrációt tesz szükségessé, mely személyes adatok megadásával járhat. Ezen adatok közlése önkéntes és kizárólag a Felhasználó akaratából történik. Az igénylés vagy regisztráció során megadott adatok valódiságáért a Felhasználó vállal feleőséget. A igénylő vagy regisztrációs lap kitöltésével a Felhasználó az általa közölt adatoknak az Adatkezelő által történő kezeléséhez hozzájárul. Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosíthatóságának megvalósítása, és a szolgáltatás személyre szabási lehetőségének biztosítása.


  Automatikusan keletkező adatok (naplóállományok):

  A szolgáltatások során keletkező naplóállományok elemzése fontos információkat nyújt a szolgáltató számára. A kiszolgáló szerver bármilyen fájlfeltöltés vagy megtekintés esetén rögzíti a kérés dátumát, a látogató IP címét, kérés típusát, időpontját, szerverről lekért URL-t, (hiba vagy hiányzó fájl esetén az el nem ért URL-t),használt böngésző típusát. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak. Ezeket az adatokat az oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók szokásainak elemzéséhez használjuk fel, melyek szolgáltatásaink színvonalának emelését segítik elő.

  Az így keletkező adathalmaz személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze.

  Az adatkezelés célja a rendszer biztonságos és folyamatos működésének biztosítása. Az Adatkezelő által kezelt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá. A fent leírt adatok (és naplóállományok) keletkeztetéséhez és kezeléséhez a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul.


  Az adatok felhasználása:

  Az Adatkezelő a rendelkezésére álló fenti adatokat - amíg azok személyes adat jellege megmarad - harmadik személy részére nem adja ki.


  Ez alól kivételt képeznek a következő esetek:

  1. ha Szolgáltató jogi, illetve gazdasági képviseletét ellátó cégek vagy személyek kérik,
  2. ha azokat jogszabályban erre feljogosított állami szerv hivatalos eljárása során kéri,
  3. ha harmadik személy vagy az Adatkezelő jogai vagy törvényes érdekei védelmében polgári peres vagy magánvádas büntetőeljárást kíván a Felhasználó ellen indítani,
  4. ha az Adatkezelő a Felhasználóval szemben büntetőeljárást kíván kezdeményezni számítógépes csalás miatt.


  Utolsó módosítás dátuma: 2011. január 19.